k.ú.: 664448 - Žlíbek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 160651
zahrada 11 2424
travní p. 72 814162
lesní poz ostat.komunikace 3 8025
lesní poz 114 2864607
vodní pl. nádrž umělá 2 565
vodní pl. tok umělý 2 171
vodní pl. zamokřená pl. 1 2494
zast. pl. společný dvůr 1 86
zast. pl. zbořeniště 10 3377
zast. pl. 34 11419
ostat.pl. jiná plocha 14 99525
ostat.pl. manipulační pl. 3 3408
ostat.pl. neplodná půda 105 113606
ostat.pl. ostat.komunikace 38 49012
ostat.pl. silnice 3 12970
Celkem KN 421 4146502
Par. DKM 243 1329857
Par. KMD 178 2816645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 34
LV 49
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2021 1:1000 12.04.2021 *)
KMD 1:1000 25.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837 12.04.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 22:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.