k.ú.: 664472 - Neprobylice u Kaštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 2835550
chmelnice 3 25141
zahrada 9 8811
travní p. 17 45769
lesní poz 44 469134
vodní pl. nádrž přírodní 1 714
vodní pl. tok přirozený 2 9848
zast. pl. zbořeniště 2 1663
zast. pl. 11 8945
ostat.pl. jiná plocha 6 10268
ostat.pl. manipulační pl. 5 4749
ostat.pl. neplodná půda 16 19055
ostat.pl. ostat.komunikace 9 15962
ostat.pl. silnice 2 1596
ostat.pl. zeleň 3 324
Celkem KN 266 3457529
Par. DKM 266 3457529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 8
LV 38
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
THM-V 1:2000 01.04.1961 14.05.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 21:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.