k.ú.: 664481 - Kateřinice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568643 - Kateřinice NUTS5 CZ0804568643
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 819 2667470
zahrada 294 240444
travní p. 408 742378
lesní poz 454 1458093
vodní pl. nádrž přírodní 6 10352
vodní pl. rybník 9 7645
vodní pl. tok přirozený 134 28347
vodní pl. tok umělý 3 113
zast. pl. zbořeniště 2 1505
zast. pl. 294 133672
ostat.pl. jiná plocha 56 20856
ostat.pl. manipulační pl. 54 28380
ostat.pl. neplodná půda 34 12457
ostat.pl. ostat.komunikace 309 120805
ostat.pl. pohřeb. 1 109
ostat.pl. silnice 7 32455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9473
Celkem KN 2885 5514554
Par. DKM 2885 5514554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 212
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 291
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 3
Celkem JED 9
LV 372
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
THM-G 1:2000 01.01.1971 28.06.2010 Původní mapování v systému S-42.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.