k.ú.: 664499 - Kateřinice u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542946 - Kateřinice NUTS5 CZ0723542946
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 709 1394094
zahrada 347 176838
travní p. mez, stráň 1 1545
travní p. 1782 2888182
lesní poz 703 8183870
vodní pl. nádrž umělá 1 3832
vodní pl. tok přirozený 73 55294
vodní pl. zamokřená pl. 3 102
zast. pl. společný dvůr 1 313
zast. pl. zbořeniště 39 3492
zast. pl. 581 121027
ostat.pl. jiná plocha 162 54490
ostat.pl. manipulační pl. 15 7493
ostat.pl. neplodná půda 444 241650
ostat.pl. ostat.komunikace 224 207666
ostat.pl. pohřeb. 2 3230
ostat.pl. silnice 13 17411
Celkem KN 5100 13360529
Par. KMD 5100 13360529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 344
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 79
rozestav. 3
Celkem BUD 568
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 17
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 50
LV 769
spoluvlastník 1234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2017
KM-D 1:2000 04.11.2002 07.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 04.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.