k.ú.: 664529 - Katovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551201 - Katovice NUTS5 CZ0316551201
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1794 5614720
zahrada 458 267723
ovoc. sad 6 13394
travní p. 922 1268613
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 365 1208550
vodní pl. nádrž umělá 12 17585
vodní pl. tok přirozený 74 186687
vodní pl. tok umělý 115 19820
vodní pl. zamokřená pl. 20 6430
zast. pl. zbořeniště 4 233
zast. pl. 765 235369
ostat.pl. dráha 9 88312
ostat.pl. jiná plocha 395 196893
ostat.pl. manipulační pl. 60 40045
ostat.pl. neplodná půda 190 83301
ostat.pl. ostat.komunikace 335 140706
ostat.pl. pohřeb. 1 2737
ostat.pl. silnice 17 145888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 38143
ostat.pl. zeleň 11 6100
Celkem KN 5560 9581271
Par. DKM 5560 9581271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 348
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 690
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 116
LV 893
spoluvlastník 1372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.03.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.03.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.