k.ú.: 664596 - Malinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557871 - Kbel NUTS5 CZ0324557871
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 767 2342183
zahrada 99 64468
travní p. 555 499044
lesní poz 27 548145
vodní pl. nádrž umělá 5 2329
vodní pl. tok přirozený 126 22526
vodní pl. zamokřená pl. 6 3689
zast. pl. 82 56088
ostat.pl. jiná plocha 165 72735
ostat.pl. manipulační pl. 8 15931
ostat.pl. neplodná půda 38 18519
ostat.pl. ostat.komunikace 79 85848
ostat.pl. silnice 2 11697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3908
ostat.pl. zeleň 13 484
Celkem KN 1974 3747594
Par. KMD 1974 3747594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 81
LV 170
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.