k.ú.: 664651 - Kdousov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590819 - Kdousov NUTS5 CZ0634590819
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1578323
zahrada 91 50283
travní p. 70 204602
lesní poz 34 154320
vodní pl. nádrž umělá 5 6619
vodní pl. tok přirozený 5 11938
vodní pl. tok umělý 2 2708
zast. pl. společný dvůr 2 410
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 88 44701
ostat.pl. jiná plocha 34 37866
ostat.pl. manipulační pl. 7 18042
ostat.pl. neplodná půda 48 59202
ostat.pl. ostat.komunikace 63 58353
ostat.pl. pohřeb. 1 3976
ostat.pl. silnice 4 14545
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1598
Celkem KN 604 2247496
Par. DKM 604 2247496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 86
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 95
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2008
DKM-KPÚ 04.05.2005 1:1000 04.05.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 17.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 19:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.