k.ú.: 664677 - Kdyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553786 - Kdyně NUTS5 CZ0321553786
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 1833379
zahrada školka 1 307
zahrada 818 498034
travní p. 347 736387
lesní poz 105 3296494
vodní pl. nádrž umělá 1 1607
vodní pl. rybník 1 20092
vodní pl. tok přirozený 25 18218
vodní pl. tok umělý 6 2373
zast. pl. společný dvůr 1 505
zast. pl. zbořeniště 8 1088
zast. pl. 1686 383403
ostat.pl. dráha 5 11215
ostat.pl. jiná plocha 367 233114
ostat.pl. manipulační pl. 76 167382
ostat.pl. neplodná půda 50 35473
ostat.pl. ostat.komunikace 366 341264
ostat.pl. pohřeb. 5 12389
ostat.pl. silnice 93 115247
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 111 362537
ostat.pl. zeleň 32 23747
Celkem KN 4598 8094255
Par. DKM 26 32956
Par. KMD 4572 8061299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 87
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 50
č.p. rod.dům 545
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 102
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če garáž 445
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 44
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 1616
byt.z. byt 684
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 18
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 712
LV 2029
spoluvlastník 3300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2011
KMD 1:1000 14.12.2011
THM-V 01.03.1973 14.12.2011 1:1000,
S-SK GS 1837 14.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.