k.ú.: 664707 - Keblov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529907 - Keblov NUTS5 CZ0201529907
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 2834981
zahrada 106 91485
ovoc. sad 8 22283
travní p. 308 630063
lesní poz les(ne hospodář) 17 347987
lesní poz 120 2376272
vodní pl. nádrž přírodní 5 1831
vodní pl. nádrž umělá 33 349259
vodní pl. rybník 1 1119
vodní pl. tok přirozený 2 1719
vodní pl. tok umělý 12 2808
zast. pl. společný dvůr 6 1779
zast. pl. zbořeniště 5 1047
zast. pl. 171 86020
ostat.pl. jiná plocha 64 62848
ostat.pl. manipulační pl. 35 38016
ostat.pl. neplodná půda 27 12497
ostat.pl. ostat.komunikace 181 142708
ostat.pl. pohřeb. 2 4430
ostat.pl. silnice 95 99612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2579
ostat.pl. zeleň 2 2259
Celkem KN 1806 7113602
Par. KMD 1806 7113602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 160
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 232
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 12.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 19:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.