k.ú.: 664723 - Kejnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541826 - Kejnice NUTS5 CZ0322541826
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 1998979
zahrada 80 54896
ovoc. sad 2 6105
travní p. 310 896559
lesní poz 111 280252
vodní pl. nádrž přírodní 2 8480
vodní pl. nádrž umělá 3 56849
vodní pl. rybník 5 85109
vodní pl. tok přirozený 19 6004
vodní pl. tok umělý 13 2957
vodní pl. zamokřená pl. 4 6712
zast. pl. společný dvůr 1 222
zast. pl. 99 45276
ostat.pl. jiná plocha 23 21757
ostat.pl. manipulační pl. 25 24976
ostat.pl. neplodná půda 179 120904
ostat.pl. ostat.komunikace 69 57908
ostat.pl. silnice 7 29950
Celkem KN 1475 3703895
Par. KMD 1475 3703895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 96
LV 124
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2012
S-SK GS 1:2880 1837 15.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.