k.ú.: 664731 - Kejžlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548120 - Kejžlice NUTS5 CZ0633548120
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1286 3527541
zahrada 277 162859
travní p. 913 1154338
lesní poz les s budovou 3 163
lesní poz ostat.komunikace 1 6746
lesní poz 482 5779010
vodní pl. nádrž přírodní 2 1599
vodní pl. nádrž umělá 12 21462
vodní pl. rybník 11 131473
vodní pl. tok přirozený 22 24484
vodní pl. tok umělý 48 6860
vodní pl. zamokřená pl. 11 4184
zast. pl. společný dvůr 41 6639
zast. pl. zbořeniště 5 881
zast. pl. 318 90509
ostat.pl. jiná plocha 180 79318
ostat.pl. manipulační pl. 36 31147
ostat.pl. neplodná půda 84 34173
ostat.pl. ostat.komunikace 171 123199
ostat.pl. silnice 107 81048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4263
ostat.pl. zeleň 1 103
Celkem KN 4017 11271999
Par. KMD 4017 11271999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 307
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 438
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 08.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.