k.ú.: 664774 - Kelčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586251 - Kelčany NUTS5 CZ0645586251
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1581414
vinice 13 14542
zahrada 158 79684
ovoc. sad 143 463423
travní p. mez, stráň 21 3840
travní p. 6 2644
lesní poz 4 14709
vodní pl. nádrž umělá 2 27196
vodní pl. tok umělý 3 28930
zast. pl. 177 78033
ostat.pl. jiná plocha 55 16784
ostat.pl. manipulační pl. 27 32941
ostat.pl. neplodná půda 32 16217
ostat.pl. ostat.komunikace 90 104085
ostat.pl. pohřeb. 1 1852
ostat.pl. silnice 19 42313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5106
ostat.pl. zeleň 45 95041
Celkem KN 973 2608754
Par. DKM 973 2608754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 85
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 168
obč.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 281
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006
DKM-KPÚ 04.03.2005 1:1000 04.03.2005 *)
ZMVM 1:2000 01.12.1993 30.06.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.1993 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.05.2022 20:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.