k.ú.: 664782 - Kelníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 592251 - Kelníky NUTS5 CZ0724592251
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 1243551
zahrada 75 57691
travní p. 363 746762
lesní poz 203 1097501
vodní pl. tok přirozený 9 27565
zast. pl. zbořeniště 13 2893
zast. pl. 119 59972
ostat.pl. jiná plocha 147 205044
ostat.pl. manipulační pl. 45 27702
ostat.pl. neplodná půda 126 172584
ostat.pl. ostat.komunikace 52 115188
ostat.pl. silnice 76 24245
ostat.pl. zeleň 32 59741
Celkem KN 1618 3840439
Par. DKM 1203 2756460
Par. KMD 415 1083979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 111
LV 141
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.03.2016
DKM-KPÚ 27.02.2009 1:1000 27.03.2009 *)
KM-D 1:1000 24.05.2001 01.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 24.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.