k.ú.: 664782 - Kelníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 592251 - Kelníky NUTS5 CZ0724592251
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1243000
zahrada 74 79816
travní p. 360 743415
lesní poz 204 1145307
vodní pl. nádrž umělá 1 3274
vodní pl. tok přirozený 9 27565
zast. pl. zbořeniště 7 3228
zast. pl. 103 44976
ostat.pl. jiná plocha 118 199866
ostat.pl. manipulační pl. 25 31003
ostat.pl. neplodná půda 124 112771
ostat.pl. ostat.komunikace 51 122435
ostat.pl. silnice 73 24108
ostat.pl. zeleň 32 59771
Celkem KN 1540 3840535
Par. DKM 1420 2914397
Par. KMD 120 926138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 98
LV 142
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2022
KMD 1:1000 01.03.2016
DKM-KPÚ 27.02.2009 1:1000 27.03.2009 *)
KM-D 1:1000 24.05.2001 01.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 24.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.07.2024 13:19

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.