k.ú.: 664791 - Kerhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 786688
zahrada 93 53271
travní p. 436 3852614
lesní poz 188 2048011
vodní pl. nádrž přírodní 1 4537
vodní pl. nádrž umělá 2 5031
vodní pl. tok přirozený 9 29783
vodní pl. tok umělý 10 2767
zast. pl. společný dvůr 1 92
zast. pl. zbořeniště 44 13489
zast. pl. 84 30853
ostat.pl. jiná plocha 67 181254
ostat.pl. manipulační pl. 9 69924
ostat.pl. neplodná půda 310 325487
ostat.pl. ostat.komunikace 147 131873
ostat.pl. pohřeb. 2 2536
ostat.pl. silnice 15 79663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 900
Celkem KN 1477 7618773
Par. KMD 1477 7618773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 46
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 84
LV 131
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2009
S-SK GS 1843 25.06.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.