k.ú.: 664847 - Zátaví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549487 - Kestřany NUTS5 CZ0314549487
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 2459208
zahrada 227 118266
ovoc. sad 12 26391
travní p. 150 737335
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 159 1186957
vodní pl. nádrž přírodní 2 1094
vodní pl. nádrž umělá 6 15194
vodní pl. rybník 21 175243
vodní pl. tok umělý 35 17489
vodní pl. zamokřená pl. 4 19956
zast. pl. společný dvůr 17 2506
zast. pl. zbořeniště 1 106
zast. pl. 365 83159
ostat.pl. jiná plocha 34 11900
ostat.pl. manipulační pl. 32 19835
ostat.pl. neplodná půda 56 100429
ostat.pl. ostat.komunikace 129 140350
ostat.pl. silnice 3 37523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 16129
ostat.pl. zeleň 11 9023
Celkem KN 1519 5178135
Par. DKM 1519 5178135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 217
bez čp/če bydlení 47
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 363
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 462
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2002 intravilán, mapováno
DKM-KPÚ 21.03.2000 1:1000 21.03.2000 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 08.04.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 15:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.