k.ú.: 664855 - Ketkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583201 - Ketkovice NUTS5 CZ0643583201
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2369 3781165
zahrada 338 208522
ovoc. sad 29 16024
travní p. 22 125456
lesní poz les s budovou 6 171
lesní poz 239 4818468
vodní pl. tok přirozený 44 66000
vodní pl. zamokřená pl. 5 1292
zast. pl. společný dvůr 24 1463
zast. pl. zbořeniště 3 303
zast. pl. 337 127657
ostat.pl. jiná plocha 40 18795
ostat.pl. manipulační pl. 75 66915
ostat.pl. neplodná půda 156 42192
ostat.pl. ostat.komunikace 532 118190
ostat.pl. pohřeb. 1 4528
ostat.pl. silnice 182 43481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 110277
Celkem KN 4447 9550899
Par. DKM 4447 9550899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 224
č.p. výroba 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 327
byt.z. byt 39
Celkem JED 39
LV 504
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 18.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1991 17.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 16:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.