k.ú.: 664871 - Kfely u Ostrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 2178836
zahrada 70 49825
travní p. 209 1189610
lesní poz les(ne hospodář) 1 708
lesní poz ostat.komunikace 1 373
lesní poz 9 374097
vodní pl. nádrž umělá 11 323321
vodní pl. rybník 1 20784
vodní pl. tok přirozený 11 37443
vodní pl. tok umělý 11 21504
vodní pl. zamokřená pl. 10 8939
zast. pl. společný dvůr 1 404
zast. pl. zbořeniště 4 1717
zast. pl. 117 31770
ostat.pl. dráha 1 21157
ostat.pl. jiná plocha 87 107500
ostat.pl. manipulační pl. 41 34198
ostat.pl. neplodná půda 66 65198
ostat.pl. ostat.komunikace 44 33564
ostat.pl. silnice 21 40958
ostat.pl. zeleň 6 4686
Celkem KN 904 4546592
Par. DKM 904 4546592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 112
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 191
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2009
THM-G 1:2000 01.01.1982 03.11.2009 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1982 03.11.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.