k.ú.: 664898 - Kladeruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542997 - Kladeruby NUTS5 CZ0723542997
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 718 3812531
zahrada 222 307406
ovoc. sad 12 36278
travní p. 217 921090
lesní poz 161 1256006
vodní pl. nádrž umělá 5 11893
vodní pl. tok přirozený 23 132450
zast. pl. zbořeniště 10 1747
zast. pl. 236 75224
ostat.pl. jiná plocha 102 32242
ostat.pl. manipulační pl. 129 95121
ostat.pl. neplodná půda 72 51971
ostat.pl. ostat.komunikace 262 143612
ostat.pl. silnice 65 55677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5277
ostat.pl. zeleň 2 1148
Celkem KN 2237 6939673
Par. KMD 2237 6939673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 157
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 231
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 263
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
KM-D 1:2000 19.05.2003 26.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.05.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 06:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.