k.ú.: 664901 - Kladeruby nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590827 - Kladeruby nad Oslavou NUTS5 CZ0634590827
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 2352160
zahrada 105 99151
ovoc. sad 2 7619
travní p. 79 135352
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz 71 9448505
vodní pl. nádrž umělá 3 2354
vodní pl. rybník 3 9785
vodní pl. tok přirozený 6 56918
zast. pl. zbořeniště 1 4
zast. pl. 157 60597
ostat.pl. jiná plocha 46 294998
ostat.pl. manipulační pl. 7 28382
ostat.pl. neplodná půda 22 33634
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 269
ostat.pl. ostat.komunikace 74 128539
ostat.pl. silnice 6 87184
ostat.pl. zeleň 13 4862
Celkem KN 727 12750385
Par. DKM 727 12750385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 154
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.08.2014
DKM-KPÚ 24.07.2006 1:1000 24.07.2006 *) extravilán
Ost. 1:2500 31.12.1947 24.07.2006 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 18.08.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 09:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.