k.ú.: 664910 - Kladina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575640 - Sezemice NUTS5 CZ0532575640
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 1564708
zahrada 77 63191
ovoc. sad 6 14522
travní p. 37 53912
lesní poz 25 205138
vodní pl. tok přirozený 24 22895
vodní pl. tok umělý 26 10108
zast. pl. 94 36267
ostat.pl. jiná plocha 13 7936
ostat.pl. manipulační pl. 6 15311
ostat.pl. neplodná půda 10 3303
ostat.pl. ostat.komunikace 41 28811
ostat.pl. silnice 5 27314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1066
ostat.pl. zeleň 2 1574
Celkem KN 580 2056056
Par. DKM 580 2056056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 87
LV 130
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2006
S-SK GS 1:2880 1839 28.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 18:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.