k.ú.: 664952 - Kladníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569283 - Kladníky NUTS5 CZ0714569283
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 2452980
zahrada 109 144421
travní p. 34 103318
lesní poz 61 389037
vodní pl. nádrž umělá 2 48843
vodní pl. tok přirozený 79 21165
vodní pl. zamokřená pl. 1 93
zast. pl. společný dvůr 2 90
zast. pl. zbořeniště 3 931
zast. pl. 110 34634
ostat.pl. jiná plocha 42 56472
ostat.pl. manipulační pl. 16 17231
ostat.pl. neplodná půda 9 6196
ostat.pl. ostat.komunikace 49 148792
ostat.pl. silnice 4 39373
Celkem KN 709 3463576
Par. DKM 709 3463576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 63
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 99
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 158
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2015
DKM-KPÚ 1:1000 29.03.2013
Ost. 1:2880 28.06.1950 26.03.2015 agrární operace, extravilán a část intravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.03.2013 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.