k.ú.: 665266 - Kladno u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571580 - Kladno NUTS5 CZ0531571580
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 1669767
zahrada 182 115695
travní p. mez, stráň 2 917
travní p. 230 661887
lesní poz 230 1553433
vodní pl. nádrž přírodní 1 460
vodní pl. nádrž umělá 2 1329
vodní pl. tok přirozený 11 4034
vodní pl. zamokřená pl. 1 65
zast. pl. společný dvůr 2 10
zast. pl. zbořeniště 2 332
zast. pl. 160 44683
ostat.pl. jiná plocha 35 9514
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 262
ostat.pl. manipulační pl. 7 13839
ostat.pl. mez, stráň 9 7953
ostat.pl. neplodná půda 5 1804
ostat.pl. ostat.komunikace 126 117178
ostat.pl. silnice 14 51073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6241
ostat.pl. zeleň 1 56
Celkem KN 1237 4260532
Par. KMD 1237 4260532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 147
LV 231
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 23.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.