k.ú.: 665347 - Kladruby u Radnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559920 - Kladruby NUTS5 CZ0326559920
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1932
orná půda 508 3431206
zahrada 108 66492
travní p. mez, stráň 12 9323
travní p. 126 477799
lesní poz 88 1411759
vodní pl. nádrž umělá 7 12952
vodní pl. tok přirozený 35 27183
vodní pl. zamokřená pl. 4 4614
zast. pl. zbořeniště 2 736
zast. pl. 165 101084
ostat.pl. jiná plocha 158 193143
ostat.pl. manipulační pl. 83 77729
ostat.pl. neplodná půda 60 88250
ostat.pl. ostat.komunikace 62 50590
ostat.pl. silnice 33 80148
ostat.pl. zeleň 2 1163
Celkem KN 1457 6036103
Par. DKM 1457 6036103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 66
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 155
LV 142
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.1997
S-SK GS 1:2880 1839 09.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 05:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.