k.ú.: 665436 - Štít - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570168 - Klamoš NUTS5 CZ0521570168
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1201729
zahrada 81 58013
ovoc. sad 3 11649
travní p. 49 218654
lesní poz ostat.komunikace 2 1651
lesní poz 59 3786440
vodní pl. nádrž umělá 6 906011
vodní pl. rybník 2 36958
vodní pl. tok přirozený 13 18292
vodní pl. tok umělý 4 5338
vodní pl. zamokřená pl. 4 1418
zast. pl. 71 29864
ostat.pl. jiná plocha 29 525193
ostat.pl. manipulační pl. 2 4731
ostat.pl. neplodná půda 1 47
ostat.pl. ostat.komunikace 33 58697
ostat.pl. silnice 7 28015
ostat.pl. zeleň 4 4964
Celkem KN 684 6897664
Par. KMD 684 6897664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 70
LV 146
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.