k.ú.: 665444 - Klánovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 172505
zahrada 977 830526
travní p. 70 156348
lesní poz 54 3221346
vodní pl. nádrž umělá 8 11679
vodní pl. rybník 5 10392
vodní pl. tok přirozený 3 4316
vodní pl. zamokřená pl. 3 16448
zast. pl. zbořeniště 1 13
zast. pl. 1772 254332
ostat.pl. dráha 7 84259
ostat.pl. jiná plocha 262 165481
ostat.pl. manipulační pl. 2 821
ostat.pl. neplodná půda 1 986
ostat.pl. ostat.komunikace 225 429626
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 38294
ostat.pl. zeleň 458 499505
Celkem KN 3977 5896877
Par. DKM 3977 5896877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 304
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 707
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 148
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 317
bez čp/če jiná st. 149
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 1765
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 166
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 43
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 53
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 275
LV 1667
spoluvlastník 2444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2015
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.07.2015 měřítko: 1:2000 a 1:1000
S-SK GS 1:2880 1824 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:13

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.