k.ú.: 665444 - Klánovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 295474
zahrada 930 771625
travní p. 53 114195
lesní poz 66 3221348
vodní pl. nádrž umělá 10 12007
vodní pl. rybník 5 10392
vodní pl. tok přirozený 6 5128
vodní pl. zamokřená pl. 8 17709
zast. pl. společný dvůr 2 641
zast. pl. zbořeniště 3 74
zast. pl. 1715 245077
ostat.pl. dráha 7 84259
ostat.pl. jiná plocha 241 92311
ostat.pl. manipulační pl. 28 16826
ostat.pl. neplodná půda 3 2620
ostat.pl. ostat.komunikace 246 423605
ostat.pl. silnice 2 2805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 74003
ostat.pl. zeleň 471 506775
Celkem KN 4054 5896874
Par. DKM 4054 5896874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 420
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 580
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 152
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 282
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 1698
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 166
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 43
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 34
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 255
LV 1660
spoluvlastník 2410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2015
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.07.2015 měřítko: 1:2000 a 1:1000
S-SK GS 1:2880 1824 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.