k.ú.: 665495 - Klášter u Nepomuka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557897 - Klášter NUTS5 CZ0324557897
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 5096490
zahrada 141 162320
travní p. 124 1159140
lesní poz les(ne hospodář) 3 303059
lesní poz 52 792581
vodní pl. nádrž umělá 13 19686
vodní pl. rybník 9 70764
vodní pl. tok přirozený 27 83134
vodní pl. zamokřená pl. 9 68495
zast. pl. společný dvůr 11 24630
zast. pl. zbořeniště 7 2137
zast. pl. 337 111151
ostat.pl. dráha 3 23431
ostat.pl. jiná plocha 65 124951
ostat.pl. manipulační pl. 19 91574
ostat.pl. neplodná půda 95 118985
ostat.pl. ostat.komunikace 145 256159
ostat.pl. pohřeb. 1 601
ostat.pl. silnice 25 134596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4998
ostat.pl. zeleň 18 2735
Celkem KN 1222 8651617
EN 1 6
PK 845 4384430
GP 65 710138
Celkem ZE 911 5094574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 114
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 6
Celkem BUD 326
byt.z. byt 78
obč.z. byt 2
Celkem JED 80
LV 477
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-V 1:1000 15.05.1970
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 14:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.