k.ú.: 665517 - Klášter Hradiště nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536024 - Klášter Hradiště nad Jizerou NUTS5 CZ0207536024
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 2646193
zahrada 284 182928
ovoc. sad 15 266241
travní p. 231 503568
lesní poz 57 387951
vodní pl. nádrž přírodní 2 731
vodní pl. rybník 1 2266
vodní pl. tok přirozený 18 84222
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 34
zast. pl. zbořeniště 11 2991
zast. pl. 477 126798
ostat.pl. jiná plocha 68 37668
ostat.pl. manipulační pl. 45 25723
ostat.pl. neplodná půda 62 46520
ostat.pl. ostat.komunikace 141 132114
ostat.pl. pohřeb. 3 6442
ostat.pl. silnice 25 115331
ostat.pl. skládka 6 21202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 24091
ostat.pl. zeleň 5 7474
Celkem KN 1903 4620488
Par. KMD 1903 4620488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 141
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 472
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 572
spoluvlastník 941

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2016
S-SK GS 1:2880 1842 07.04.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 17.05.2022 16:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.