k.ú.: 665576 - Skláře u Vimperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550647 - Vimperk NUTS5 CZ0315550647
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 125637
zahrada 3 4672
travní p. 202 1001534
lesní poz 312 3507636
vodní pl. nádrž umělá 1 198
vodní pl. tok přirozený 4 3190
zast. pl. 17 4659
ostat.pl. jiná plocha 9 3151
ostat.pl. manipulační pl. 3 7599
ostat.pl. neplodná půda 119 96305
ostat.pl. ostat.komunikace 17 51898
Celkem KN 727 4806479
Par. KMD 727 4806479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 17
LV 39
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837 07.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 16.05.2022 17:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.