k.ú.: 665606 - Klášterec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540510 - Olšany NUTS5 CZ0715540510
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 81450
zahrada 140 64321
travní p. 105 301165
lesní poz 176 1456874
vodní pl. nádrž přírodní 1 330
vodní pl. tok přirozený 23 17692
zast. pl. společný dvůr 1 325
zast. pl. zbořeniště 1 63
zast. pl. 138 58092
ostat.pl. jiná plocha 31 18385
ostat.pl. manipulační pl. 13 24077
ostat.pl. neplodná půda 93 79815
ostat.pl. ostat.komunikace 57 25200
ostat.pl. pohřeb. 3 4965
ostat.pl. silnice 25 27690
Celkem KN 853 2160444
Par. KMD 853 2160444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 131
LV 136
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.