k.ú.: 665631 - Klášterecká Jeseň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563129 - Klášterec nad Ohří NUTS5 CZ0422563129
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 37917
zahrada 56 27208
ovoc. sad 1 2697
travní p. 126 854065
lesní poz 192 963212
vodní pl. nádrž přírodní 1 162
zast. pl. zbořeniště 2 458
zast. pl. 66 20182
ostat.pl. jiná plocha 22 3787
ostat.pl. manipulační pl. 18 13996
ostat.pl. neplodná půda 85 60973
ostat.pl. ostat.komunikace 35 37052
ostat.pl. silnice 1 20911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12380
ostat.pl. zeleň 9 833
Celkem KN 630 2055833
Par. KMD 630 2055833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 64
LV 78
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 19.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 18:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.