k.ú.: 665649 - Lestkov u Klášterce nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563129 - Klášterec nad Ohří NUTS5 CZ0422563129
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 44 51052
ovoc. sad 1 3875
travní p. mez, stráň 47 410771
travní p. 73 1082063
lesní poz ostat.komunikace 10 23226
lesní poz 44 2024598
vodní pl. nádrž umělá 2 3076
vodní pl. tok přirozený 2 2840
zast. pl. společný dvůr 1 582
zast. pl. zbořeniště 2 4100
zast. pl. 52 23826
ostat.pl. jiná plocha 27 14715
ostat.pl. manipulační pl. 6 16975
ostat.pl. neplodná půda 129 123203
ostat.pl. ostat.komunikace 22 22541
ostat.pl. silnice 1 24183
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6
ostat.pl. zeleň 2 56
Celkem KN 466 3831688
Par. DKM 466 3831688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 51
LV 54
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2001
FOTO 1:2000 30.09.1982 11.06.2001
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.