k.ú.: 665673 - Suchý Důl u Klášterce nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563129 - Klášterec nad Ohří NUTS5 CZ0422563129
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 139157
zahrada 13 12555
travní p. 22 243723
lesní poz les(ne hospodář) 8 19017
lesní poz ostat.komunikace 16 18327
lesní poz 90 1956713
vodní pl. tok přirozený 1 3064
zast. pl. společný dvůr 3 229
zast. pl. 14 5304
ostat.pl. jiná plocha 4 423
ostat.pl. manipulační pl. 6 1421
ostat.pl. neplodná půda 51 126528
ostat.pl. ostat.komunikace 13 11811
ostat.pl. silnice 2 3181
Celkem KN 258 2541453
Par. DKM 258 2541453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 14
LV 30
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2001
FOTO 1:2000 30.09.1982 11.06.2001 na části k.ú.
THM-V 1:1000 01.05.1981 29.09.1982
S-SK GS 1:2880 1824 30.04.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 16:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.