k.ú.: 665720 - Klášterec nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580431 - Klášterec nad Orlicí NUTS5 CZ0534580431
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 4454227
zahrada 441 430646
ovoc. sad 12 18463
travní p. skleník-pařeniš. 1 21
travní p. 1076 4971413
lesní poz les s budovou 14 1111
lesní poz les(ne hospodář) 7 12455
lesní poz ostat.komunikace 13 3715
lesní poz 569 6468909
vodní pl. nádrž přírodní 4 4208
vodní pl. nádrž umělá 32 176780
vodní pl. rybník 1 1788
vodní pl. tok přirozený 93 205976
vodní pl. tok umělý 2 3133
vodní pl. zamokřená pl. 10 7093
zast. pl. společný dvůr 3 149
zast. pl. zbořeniště 39 7824
zast. pl. 701 168499
ostat.pl. jiná plocha 373 180433
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 438
ostat.pl. manipulační pl. 55 153490
ostat.pl. mez, stráň 2 396
ostat.pl. neplodná půda 5 4275
ostat.pl. ostat.komunikace 337 411329
ostat.pl. pohřeb. 2 5775
ostat.pl. silnice 11 129130
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 8114
ostat.pl. zeleň 170 119317
Celkem KN 4258 17949107
Par. DKM 4258 17949107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 280
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 180
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 687
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 8
Celkem JED 37
LV 791
spoluvlastník 1124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2019
DKM-KPÚ 19.05.2010 1:1000 16.08.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.