k.ú.: 665959 - Sobětice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1538644
zahrada 123 85864
travní p. 113 520069
lesní poz 35 454948
vodní pl. nádrž umělá 3 7542
vodní pl. rybník 2 9315
vodní pl. tok přirozený 8 21245
vodní pl. tok umělý 2 4470
vodní pl. zamokřená pl. 4 8968
zast. pl. společný dvůr 10 1518
zast. pl. 158 54086
ostat.pl. jiná plocha 71 89737
ostat.pl. manipulační pl. 28 55258
ostat.pl. neplodná půda 84 94351
ostat.pl. ostat.komunikace 108 98662
ostat.pl. silnice 23 30590
ostat.pl. zeleň 47 34742
Celkem KN 1171 3110009
Par. DKM 1171 3110009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
Celkem BUD 156
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 4
Celkem JED 21
LV 191
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2016 1:1000 15.04.2016 *)
DKM 1:1000 02.12.2005
ZMVM 1:2000 01.07.1989 02.12.2005
S-SK GS 1:2880 1837 01.07.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.