k.ú.: 666041 - Klečůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 1145887
zahrada 145 93960
ovoc. sad 2 7685
travní p. mez, stráň 2 678
travní p. 226 398088
lesní poz 140 438968
vodní pl. tok přirozený 67 41786
zast. pl. společný dvůr 3 664
zast. pl. zbořeniště 3 410
zast. pl. 192 84778
ostat.pl. jiná plocha 27 29164
ostat.pl. manipulační pl. 56 87127
ostat.pl. neplodná půda 146 93675
ostat.pl. ostat.komunikace 84 137208
ostat.pl. silnice 1 37236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3678
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1249
ostat.pl. zeleň 5 24229
Celkem KN 1512 2626470
Par. DKM 1512 2626470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 103
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 176
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 315
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2004
THM-V 1:2000 01.10.1982 08.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982 reambulace 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 09:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.