k.ú.: 666068 - Klenčí pod Čerchovem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553794 - Klenčí pod Čerchovem NUTS5 CZ0321553794
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 600 3031456
zahrada 318 146244
ovoc. sad 8 15109
travní p. 755 2647722
lesní poz 319 7119369
vodní pl. nádrž umělá 4 1542
vodní pl. rybník 9 83019
vodní pl. tok přirozený 3 2319
vodní pl. tok umělý 191 77519
vodní pl. zamokřená pl. 17 34026
zast. pl. zbořeniště 21 7043
zast. pl. 669 201686
ostat.pl. dráha 13 30990
ostat.pl. jiná plocha 255 183409
ostat.pl. manipulační pl. 87 68159
ostat.pl. mez, stráň 2 5686
ostat.pl. neplodná půda 75 57880
ostat.pl. ostat.komunikace 454 307527
ostat.pl. pohřeb. 3 5545
ostat.pl. silnice 67 166497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 42206
ostat.pl. zeleň 40 33836
Celkem KN 3915 14268789
Par. DKM 3368 6955100
Par. KMD 547 7313689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 332
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 110
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 640
byt.z. byt 145
Celkem JED 145
LV 912
spoluvlastník 1302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.11.2018
DKM 1:1000 27.09.2013
KMD 1:1000 27.09.2013
THM-V 1:1000 01.04.1961 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 23:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.