k.ú.: 666076 - Lísková u Nemanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554006 - Nemanice NUTS5 CZ0321554006
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 5685
zahrada 8 14880
travní p. mez, stráň 10 36503
travní p. 117 1166010
lesní poz ostat.komunikace 8 11833
lesní poz 85 3315225
vodní pl. nádrž umělá 3 5971
vodní pl. tok přirozený 26 19558
vodní pl. tok umělý 2 6606
vodní pl. zamokřená pl. 1 74
zast. pl. zbořeniště 4 3644
zast. pl. 33 11120
ostat.pl. jiná plocha 172 353346
ostat.pl. manipulační pl. 2 20864
ostat.pl. neplodná půda 8 11560
ostat.pl. ostat.komunikace 55 44697
ostat.pl. silnice 14 61016
ostat.pl. zeleň 1 147
Celkem KN 550 5088739
Par. KMD 550 5088739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 29
LV 48
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.