k.ú.: 666106 - Klenovice u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563986 - Klenovice NUTS5 CZ0317563986
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 853 3088978
zahrada 253 149493
travní p. 240 543599
lesní poz les s budovou 12 563
lesní poz ostat.komunikace 2 4216
lesní poz 336 1484257
vodní pl. nádrž přírodní 1 1126
vodní pl. nádrž umělá 3 55074
vodní pl. tok přirozený 10 166801
vodní pl. tok umělý 9 10509
vodní pl. zamokřená pl. 7 11687
zast. pl. 474 107907
ostat.pl. dráha 2 46018
ostat.pl. jiná plocha 229 259388
ostat.pl. manipulační pl. 64 37922
ostat.pl. neplodná půda 7 7611
ostat.pl. ostat.komunikace 272 359262
ostat.pl. silnice 15 70468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 14928
ostat.pl. zeleň 60 146183
Celkem KN 2897 6565990
Par. DKM 2897 6565990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 133
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 471
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 667
spoluvlastník 943

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.08.2011 1:1000 19.08.2011 *)
DKM 1:1000 21.08.2009
ZMVM 1:2000 16.04.1986 19.08.2011 část 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1828 16.04.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.