k.ú.: 666131 - Klenovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1117002
zahrada 151 80312
ovoc. sad 20 102434
travní p. 15 28549
lesní poz 30 556043
vodní pl. nádrž umělá 2 885
vodní pl. rybník 1 13586
vodní pl. tok umělý 10 12669
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 168 42471
ostat.pl. jiná plocha 25 7775
ostat.pl. manipulační pl. 12 10424
ostat.pl. neplodná půda 7 3407
ostat.pl. ostat.komunikace 67 70103
ostat.pl. silnice 4 30339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10809
ostat.pl. zeleň 4 2432
Celkem KN 735 2089429
Par. KMD 735 2089429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 167
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 2
LV 248
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.05.2022 02:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.