k.ú.: 666149 - Klentnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584541 - Klentnice NUTS5 CZ0644584541
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 2198605
vinice 148 1350954
zahrada 251 140425
ovoc. sad 15 24566
travní p. 103 216282
lesní poz les(ne hospodář) 7 26426
lesní poz 176 2410006
vodní pl. tok přirozený 20 9291
vodní pl. zamokřená pl. 2 1534
zast. pl. společný dvůr 7 1827
zast. pl. zbořeniště 28 5652
zast. pl. 284 72458
ostat.pl. jiná plocha 155 157356
ostat.pl. manipulační pl. 4 708
ostat.pl. neplodná půda 38 343723
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 195
ostat.pl. ostat.komunikace 197 215626
ostat.pl. pohřeb. 1 1093
ostat.pl. silnice 9 50526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5910
ostat.pl. zeleň 66 459420
Celkem KN 1879 7692583
Par. DKM 1879 7692583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 176
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 277
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 8
LV 349
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.07.2010 1:1000 04.08.2010 *) Z-2066/2010
DKM 1:1000 23.10.2007 ZMVM, převod mimo KPÚ - část (OOKO).
ZMVM 1:2000 01.01.1996 04.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.01.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 16.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.