k.ú.: 666157 - Klepačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581283 - Blansko NUTS5 CZ0641581283
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 316983
zahrada 231 138747
travní p. 124 140106
lesní poz 51 1548079
vodní pl. tok přirozený 16 15343
vodní pl. zamokřená pl. 2 59
zast. pl. společný dvůr 1 60
zast. pl. zbořeniště 2 325
zast. pl. 273 60216
ostat.pl. jiná plocha 34 12634
ostat.pl. manipulační pl. 6 9539
ostat.pl. neplodná půda 93 39916
ostat.pl. ostat.komunikace 64 43541
ostat.pl. pohřeb. 1 3555
ostat.pl. silnice 39 34915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6195
ostat.pl. zeleň 8 3961
Celkem KN 1165 2374174
Par. DKM 1163 2374099
Par. KMD 2 75
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 216
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 267
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 318
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2003
ZMVM 1:2000 01.10.1990 29.09.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.10.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 17.05.2022 03:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.