k.ú.: 666190 - Kletné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599930 - Suchdol nad Odrou NUTS5 CZ0804599930
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 3446879
zahrada 193 100180
travní p. 132 301041
lesní poz 273 1521761
vodní pl. nádrž umělá 20 29359
vodní pl. tok přirozený 13 8887
zast. pl. společný dvůr 5 1423
zast. pl. zbořeniště 5 4741
zast. pl. 206 45728
ostat.pl. dálnice 4 139661
ostat.pl. jiná plocha 132 287996
ostat.pl. manipulační pl. 1 463
ostat.pl. neplodná půda 80 60852
ostat.pl. ostat.komunikace 104 140445
ostat.pl. pohřeb. 1 704
ostat.pl. silnice 15 46083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 66 25706
ostat.pl. zeleň 3 434
Celkem KN 1450 6162343
Par. DKM 1450 6162343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 59
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 284
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2011
DKM 1:1000 01.03.1995 Nové mapování v r. 1994. Zpřesnění bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 29.5.2009.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.03.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.