k.ú.: 666238 - Klíčov u Mrákova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553981 - Mrákov NUTS5 CZ0321553981
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 4388425
zahrada 203 117454
travní p. 527 3221366
lesní poz ostat.komunikace 1 5792
lesní poz 435 6591373
vodní pl. nádrž umělá 9 39676
vodní pl. rybník 2 1582
vodní pl. tok přirozený 2 1684
vodní pl. tok umělý 38 48416
zast. pl. společný dvůr 1 723
zast. pl. zbořeniště 4 1120
zast. pl. 316 156735
ostat.pl. jiná plocha 212 369693
ostat.pl. manipulační pl. 87 80914
ostat.pl. neplodná půda 177 288672
ostat.pl. ostat.komunikace 241 382714
ostat.pl. silnice 28 101204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5
ostat.pl. zeleň 12 9488
Celkem KN 2720 15807036
Par. DKM 2720 15807036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 196
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 289
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 504
spoluvlastník 1124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2017
KMD 1:1000 06.01.2017
DKM-KPÚ 21.07.2010 1:1000 23.07.2010 *)
THM-G 1:2000 01.04.1961 06.01.2017
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.01.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 06.01.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 17.05.2022 00:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.