k.ú.: 666319 - Klimkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 599549 - Klimkovice NUTS5 CZ0806599549
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1660 9511616
zahrada 1692 1187709
ovoc. sad 4 6184
travní p. 349 505077
lesní poz les(ne hospodář) 2 2526
lesní poz 346 1134839
vodní pl. nádrž umělá 14 73969
vodní pl. rybník 9 56077
vodní pl. tok přirozený 141 78838
vodní pl. tok umělý 4 2779
vodní pl. zamokřená pl. 3 2043
zast. pl. společný dvůr 7 3412
zast. pl. zbořeniště 31 22636
zast. pl. 1741 457636
ostat.pl. dráha 2 2415
ostat.pl. dálnice 7 169443
ostat.pl. jiná plocha 680 376448
ostat.pl. manipulační pl. 57 112118
ostat.pl. neplodná půda 66 41073
ostat.pl. ostat.komunikace 438 381314
ostat.pl. pohřeb. 8 12648
ostat.pl. silnice 68 211392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 61737
ostat.pl. zeleň 59 222844
Celkem KN 7412 14636773
Par. DKM 7412 14636773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 26
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1222
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 17
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 161
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 1716
byt.z. byt 190
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 9
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 260
LV 2254
spoluvlastník 3185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.03.2009 1:1000 24.04.2009 *) na části k.ú.
DKM 1:1000 15.12.2008 na části k.ú. mimo prostor KPÚ
ZMVM 1:2000 01.04.1981 24.04.2009 Původ mapy THM.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.04.1981 repr. otisk mapy z r. 1913


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 15:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.