k.ú.: 666351 - Klíny I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567191 - Klíny NUTS5 CZ0425567191
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 19 16233
travní p. 43 247784
lesní poz les(ne hospodář) 15 6542914
lesní poz 6 39057
vodní pl. tok přirozený 1 1550
zast. pl. 79 30865
ostat.pl. jiná plocha 50 28319
ostat.pl. manipulační pl. 5 2693
ostat.pl. neplodná půda 8 1431
ostat.pl. ostat.komunikace 18 18469
ostat.pl. silnice 1 32968
Celkem KN 245 6962283
Par. KMD 245 6962283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 79
LV 104
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1842 25.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 10:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.