k.ú.: 666408 - Klobouky u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584550 - Klobouky u Brna NUTS5 CZ0644584550
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 43 53379
orná půda plantáž dřevin 2 15356
orná půda 8317 14939752
vinice mez, stráň 35 16004
vinice 1533 1618554
zahrada mez, stráň 3 66
zahrada 1016 496636
ovoc. sad mez, stráň 2 741
ovoc. sad 657 1147689
travní p. mez, stráň 24 14342
travní p. 765 638844
lesní poz 1092 4454013
vodní pl. rybník 4 19396
vodní pl. tok přirozený 629 139879
vodní pl. tok umělý 1 502
zast. pl. společný dvůr 12 4268
zast. pl. zbořeniště 7 3294
zast. pl. 1202 407704
ostat.pl. dráha 3 15148
ostat.pl. jiná plocha 934 254250
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4709
ostat.pl. manipulační pl. 170 159660
ostat.pl. neplodná půda 1043 285957
ostat.pl. ostat.komunikace 2479 550892
ostat.pl. pohřeb. 2 9412
ostat.pl. silnice 253 204146
ostat.pl. skládka 1 54708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14128
ostat.pl. zeleň 137 108281
Celkem KN 20369 25631710
Par. DKM 20183 24661288
Par. KMD 186 970422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 728
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 1134
byt.z. byt 143
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 41
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 189
LV 2635
spoluvlastník 4257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.02.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 09.02.2004
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 24.05.2022 17:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.