k.ú.: 666441 - Kokovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 2871070
zahrada 48 28476
ovoc. sad 3 11500
travní p. 16 42272
lesní poz 5 17628
vodní pl. nádrž umělá 4 8573
vodní pl. rybník 1 11268
vodní pl. tok přirozený 12 11349
vodní pl. tok umělý 19 6066
zast. pl. zbořeniště 2 197
zast. pl. 77 45413
ostat.pl. jiná plocha 28 38869
ostat.pl. manipulační pl. 3 1694
ostat.pl. neplodná půda 25 15009
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 19920
ostat.pl. ostat.komunikace 43 41494
ostat.pl. silnice 12 45642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8906
ostat.pl. zeleň 21 21074
Celkem KN 717 3246420
Par. KMD 717 3246420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 77
LV 115
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1824 30.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.05.2022 05:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.