k.ú.: 666459 - Klokočí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514047 - Klokočí NUTS5 CZ0714514047
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 761 2888563
zahrada 175 184075
ovoc. sad 2 9837
travní p. 195 208987
lesní poz 2 10983
vodní pl. nádrž umělá 16 5048
vodní pl. tok přirozený 35 24294
vodní pl. zamokřená pl. 1 141
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 5 981
zast. pl. 157 57417
ostat.pl. dráha 11 39762
ostat.pl. jiná plocha 41 16802
ostat.pl. manipulační pl. 50 66186
ostat.pl. neplodná půda 20 10492
ostat.pl. ostat.komunikace 87 91757
ostat.pl. silnice 20 46258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 5475
ostat.pl. zeleň 1 1342
Celkem KN 1590 3668440
Par. KMD 1590 3668440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 78
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 144
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 260
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 00:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.