k.ú.: 666491 - Loučky u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 573400 - Loučky NUTS5 CZ0514573400
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 76815
zahrada 137 137916
ovoc. sad 77 474121
travní p. mez, stráň 10 28579
travní p. 224 460126
lesní poz 134 328330
vodní pl. nádrž přírodní 1 74
vodní pl. nádrž umělá 1 94
vodní pl. zamokřená pl. 1 624
zast. pl. společný dvůr 1 128
zast. pl. zbořeniště 9 752
zast. pl. 137 23854
ostat.pl. jiná plocha 26 7551
ostat.pl. manipulační pl. 6 3269
ostat.pl. mez, stráň 9 3642
ostat.pl. neplodná půda 49 43273
ostat.pl. ostat.komunikace 60 29672
ostat.pl. pohřeb. 1 1277
ostat.pl. silnice 16 17362
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6863
ostat.pl. zeleň 3 2869
Celkem KN 940 1647191
Par. DKM 940 1647191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 78
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 131
LV 203
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2004 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 10.01.2004 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.