k.ú.: 666556 - Veleboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536687 - Klopina NUTS5 CZ0715536687
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 555939
zahrada 114 76423
ovoc. sad 173 811527
travní p. 46 116430
lesní poz 88 6011390
vodní pl. tok přirozený 6 1870
zast. pl. zbořeniště 3 368
zast. pl. 103 40301
ostat.pl. jiná plocha 29 15830
ostat.pl. manipulační pl. 17 9515
ostat.pl. neplodná půda 41 17855
ostat.pl. ostat.komunikace 101 54162
ostat.pl. pohřeb. 1 808
ostat.pl. silnice 3 48221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4382
ostat.pl. zeleň 2 201
Celkem KN 797 7765222
Par. KMD 797 7765222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 97
LV 116
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 30.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1883 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 13:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.